Teie Blomst
Ørsnesalleen 31
3120 Nøtterøy
Telefon 33 32 17 08
Telefax 33 32 37 08
Kart / Veiviser